Om anlægget

Trafikide
Vores modeljernbane der består af 3 strækninger: En DSB hovedbane, der overvejende er enkeltsporet, en DSB sidebane og en privatbane. Vi kører to-skinne digital drift på kørespændingen, styringen af kørestrøm, skifter og sikringsanlæg. Det anvendte spor er fremdeles Tillig spor, men vi anvender også Roco, Peco og Shinohara code 83, alt efter hvad der passer bedst til situationen. 

Banens fortælling:
I slutningen af det 18. århundrede færdiggjordes banestrækningen fra Korsøre til Sundborg og Nørre Sundborg, som dengang var to selvstændige byer på hvers side af Sundborg Fjord. 
I 1895 anlagdes den første bro over Sundborg Fjord, og de to købstæder begyndte at vokse sammen til èn by. Ved kommunalreformen i 1919 besluttedes det at sammenlægge de to byer til èn under navnet Sundborg. I den nordlige bydel, hvor DSB-stationen i sin tid var blevet anlagt, bibeholdt denne sit navn Nørre Sundborg. 
Fra stationen Nørre Sundborg er der forbindelse til Kristianshavn, hvorfra der er forbindelse til svenske Varberge. Der er en betydelig international trafik fra Sverige til Nørre Sundborg og herfra videre med Korsøre/Preussenbrode som mål.
På strækningen mod syd ankommer man først til den større stationsby Skovby. Skovby (tidligere Sukkerkøbing) er på 5500 indbyggere og er opstået omkring en del mindre industri, især en større sukkerfabrik. 
Fra Skovby er der forbindelse med privatbane til Fjordby, som er en mindre købstad på knap 3500 indbyggere. Byen er kendt for sin private færgefart til den Nordsjællandske by Søager, som er stærkt benyttet til persontrafik. Der overføres jernbanemateriel og biler i begrænset omfang.  Fra Nørre Sundborg blev der i perioden 1942-44 oprettet en sidebane til Fjordby for transport af krigsmateriel. Efter krigen er sidebanen bibeholdt og benyttes i begrænset omfang til godstransport.
Efter Skovby passeres den lille stationsby Holdested, som er kendt for sin store produktion og eksport af ørreder og ørredyngel til Tyskland. De store ekspresser standser dog ikke her, det gør de mindre godstog og pendultrafikken mellem Korsøre - Holdested - Skovby - og helt frem til Nørre Sundborg.
Banestrækningen slutter i Korsøre, hvor de store ekspressers passagerer overføres af færgerne til tog i Nyborge med hovedstaden som destination. De internationale tog overføres til Preussenbrode.   

  Opdateret d. 8. maj 2018 - Made by: Henk Møller Rasmussen, KMK ©